Cēsu novada Amatciemā izbūvēta jaudīga saules paneļu elektrostacija, kas nodrošinās teju piektdaļu no ciemata kopējā elektroenerģijas patēriņa. Šis ir pirmais tāda apjoma elektroenerģijas pirkuma līguma (PPA) saules paneļu projekts Latvijā. Projekta īstenošanai piesaistīts ALTUM energoefektivitātes aizdevums 170 000 eiro apmērā un tas realizēts sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu grupu “AJ Power”.

Projekta ietvaros Amatciemā ir uzstādīti 720 saules paneļi ar kopējo sistēmas jaudu 259 kW. Aprēķināts, ka gada laikā tie saražos 256,6 tūkstošus kWh zaļās enerģijas jeb 17 % no ciematam nepieciešamā elektroenerģijas apjoma. Uzstādītais saules parks samazinās arī CO2 emisiju nonākšanu atmosfērā par 100,7 tonnām gadā, kas ir līdzvērtīgs nobrauktiem 500 000 kilometru ar automašīnu.

Projekts īstenots, izmantojot ALTUM finansēto energopārvaldības eksperta (ESKO) modeli.

“Valsts atbalsta programma energoservisa kompānijām ESKO ir domāta, lai veicinātu energoefektīvu iekārtu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Tās ietvaros vecās iekārtas iespējams nomainīt ar jaunām, kuru lietderīgās kalpošanas laikā attiecīgā investīcija atmaksājas un pat veidojas vērā ņemams ietaupījums, savukārt to negatīvā ietekme uz vidi samazinās. Amatciema inovatīvais projekts ir labs piemērs, kā ALTUM, īstenojot šo programmu, veicina ilgtspējīgu, videi draudzīgu un ekonomisku projektu īstenošanu arī mājsaimniecību vajadzībām. Redzam lielu potenciālu līdzīgu projektu īstenošanai arī citviet Latvijā, turklāt ALTUM piesaistītais “zaļais” finansējums un sadarbība ar ESKO kompānijām ļauj realizēt videi draudzīgas iniciatīvas arī tiem, kuriem nav nepieciešamās zināšanas un investīcijas,” stāsta ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

Programmas ietvaros ESKO kompānijām ir iespējams saņemt aizdevumu līdz 2,85 miljoniem eiro, savukārt uzņēmējiem, kuri nevēlas izmantot ESKO kompāniju starpniecību, tiešo aizdevumu veidā ir pieejami līdz 500 tūkstošiem eiro.

Amatciema projekta ieviešanu nodrošināja enerģētikas uzņēmumu grupa “AJ Power”, kas īstenoja pilnu servisa risinājumu, sākot ar finansējuma piesaisti, projekta sagatavošanu un realizāciju. Tāpat pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par elektrostacijas darbību, tās uzturēšanu un garantijām.

"Amatciema saules paneļu parks uz doto brīdi ir absolūti unikāls šāda tipa projekts Latvijā. Īstenojot šo ideju, veiksmīgi atradām racionālu pielietojumu teritorijā esošajai kalna nogāzei. Kalna nogāzes pielāgošana projektam ir inovatīvs risinājums, jo izbūves darbu laikā pielietojām līdz šim neizmantotus paņēmienus, lai pielāgotos darbam tik stāvā vietā. Turklāt arhitektoniski saules paneļu elektrostacija ataino kalna formu, tādējādi iekļaujoties ciemata kopējā arhitektūrā un radot īpaši spēcīgu vizuālo iespaidu. Esam gandarīti, ka mums bija iespēja īstenot šo projektu kopā ar Amatciemu un ALTUM,” norāda enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” vadītājs Roberts Samtiņš.

Projekts veiksmīgi startējis arī konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021” un ieguvis atzinību nominācijā “Ilgtspējīgākais projekts”.

“Saules paneļu elektrostacijā saražoto enerģiju izmantojam iedzīvotāju pašpatēriņa nodrošināšanai. Jau šobrīd ir redzams ekonomiskais ieguvums, jo zaļā elektroenerģija tiek saņemta par izdevīgu, fiksētu tarifu, katru mēnesi ļaujot ietaupīt. Turklāt, ja objektā tiek izmantota visa saules paneļu saražotā zaļā elektroenerģija, tā ir bez papildu izmaksām, jo nav jāmaksā Sadales tīkla un OIK daļas,” skaidro privātā ciema “Amatciems” attīstītājs Aivars Zvirbulis.

Amatciems ir lielākais privātais ciems Latvijā. Tā ir vienota stila, standarta un kvalitātes dzīves telpa Cēsu novadā, ko nodrošina centralizēti ciemata apsaimniekošanas, uzturēšanas un apdzīvošanas noteikumi. Mūsdienīgs tehniskais nodrošinājums katrā mājā un pārdomāti inženiertehniskie risinājumi ciemā ir radījuši modernu, ekoloģisku un ekonomiski aktīvai ikdienas dzīvei piemērotu vidi.

Par ALTUM:

ALTUM ir valstij piederoša finanšu institūcija, kas piedāvā valsts atbalstu dažādām mērķa grupām ar finanšu instrumentu palīdzību (piemēram, aizdevumi, kredītu garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.). ALTUM izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, lai kompensētu tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātās finanšu institūcijas. 2017.gada jūnijā Moody’s ALTUM piešķīra Baa1 starptautisko kredītreitingu, kas apliecina tā stipro finanšu stabilitāti.

Saules enerģija biznesam Aizdevums uzņēmumu energoefektivitātei