Eiropas Savienības energomarķējums jau vairāk nekā 25 gadus ir palīdzējis gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem atrast un izvēlēties energoefektīvas iekārtas. Turklāt marķējums ir veicinājis inovatīvu, efektīvu produktu izstrādi. Energotaupīgu produktu piedāvājuma un pieprasījuma dēļ ievērojami samazinājies enerģijas patēriņš un iekārtu enerģijas izmaksas.

Pašlaik izmantotā +++A/G marķēšanas sistēma ir kļuvusi neefektīva. Jauktā marķējuma skala, kurā ir ieviestas daudzas klases ar atzīmi +, vairs nav pārskatāma, un lielākā daļa produktu mūsdienās jau ietilpst divās vai trīs augstākajās klasēs. Tādējādi patērētājiem ir grūti atšķirt efektīvākos produktus.

Tāpēc ES ir pārskatījusi un optimizējusi marķējumu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jaunais marķējums, kas no 2021. gada 1. marta tiks ieviests gan fiziskajos, gan tiešsaistes veikalos, ietvers tikai marķējuma klases no A līdz G, un tās tiks regulāri atjauninātas.

Kādi ir jaunās marķēšanas sistēmas svarīgākie aspekti?

  • Visiem produktiem būs viena kopīga skala, ietverot tikai klases no A līdz G. Turpmāk vairs netiks veidotas A+ klases.
  • Marķējums tiks sasaistīts ar jauno ES produktu datubāzi (EPREL), izmantojot QR kodu. Datubāze sniedz papildu informāciju par produktiem gan patērētājiem un mazumtirgotājiem, gan arī tirgus uzraudzības iestādēm.
Kuriem produktiem 2021. gadā būs jaunais marķējums?

Jaunais marķējums tiks ieviests pakāpeniski atkarībā no konkrētām ES regulām. 2021. gadā tiks ieviests jauns marķējums fiziskajos un tiešsaistes veikalos šīm 5 produktu grupām:

  • Mājsaimniecības ledusskapjiem un saldētavām
  • Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām
  • Trauku mazgāšanas mašīnām
  • TV un elektroniskajiem displejiem
  • Gaismas avotiem

Attiecībā uz tiešajā pārdošanā izmantotajām aukstumiekārtām (sauktas arī par komerciālajiem ledusskapjiem un saldētavām) tiks ieviests pilnīgi jauns marķējums, kas attieksies tikai uz profesionālo mazumtirdzniecības nozari. Patērētājiem šis marķējums nebūs redzams.

Citām marķētām produktu grupām, piemēram, gaisa kondicionētājiem, veļas žāvētājiem, putekļsūcējiem, ūdenssildītājiem u.c. jauno marķējumu ieviesīs, tiklīdz būs stājušās spēkā attiecīgās ES regulas. Šo produktu grupu ieviešana ir paredzēta 2022. gadā.

Par Label 2020

Label 2020 ir starptautiska iniciatīva, ko Eiropas Komisija finansē programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros un kuru koordinē Austrijas Enerģētikas aģentūra. Projekts tiek īstenots 16 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tās mērķis ir sniegt patērētājiem, mazumtirgotājiem un ražotājiem efektīvu informāciju par jaunajiem ES energomarķējumiem un atbalstīt visas ieinteresētās personas, pārejot uz jaunā marķējuma sistēmu.