Privātums

Privātuma politika

SIA AJ Power Holding (turpmāk Mēs) ļoti nopietni uztveram datu drošību un tāpēc esam izstrādājuši šo politiku, kurā ir skaidrota mūsu datu apstrādes tehnika, veids, kā tiek apstrādāta informācija par personām, kā arī sniegta detalizēta informācija par to, kāda veida informāciju mēs apkopojam un kāpēc, ko mēs ar to darām un kādas ir jūsu tiesības. Privātuma politikā attiecībā uz personas datiem tiek ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679 (turpmāk - Regula) prasības un Fizisko personu datu aizsardzības likums, kā arī citi spēkā esoši un piemērojami nozares normatīvie akti.

DATU PĀRZINIS:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AJ Power Holding
 • Reģistrācijas numurs: 40103936409
 • Juridiskā adrese: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048

KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Mēs apkopojam personas datus, ja jūs izvēlaties šādus datus sniegt, piemēram, e-pasta adresi saziņai vai konsultācijai. AJ Power vāc, apkopo un saņem informāciju dažādās formās, kad jūs iesniedzat pieteikumu vai apmeklējat mūsu mājaslapu. Daļa šīs informācijas satur personas datus.

Atsevišķos gadījumos mēs izmantojam sīkdatnes, lai automātiski apkopotu noteikta veida informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu vai sarakstieties ar mums e-pastā. Šīs informācijas apkopošana ļaus mums uzlabot jūsu tiešsaistes pieredzi, kā arī mūsu tīmekļa vietņu darbību, lietojamību un efektivitāti, kā arī novērtēt mūsu mārketinga aktivitāšu rezultātus. Kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, mēs varam apstrādāt šādu informāciju, kas var saturēt jūsu personas datus:

 • Jūsu ierīce un pārlūks;
 • Informācija no sīkdatnēm;
 • Citas līdzīgas tehnoloģijas, kuras izmantojam.

Sniedzot personas datus mēs izmantosim sniegto informāciju saskaņā ar šīs Privātuma politikas nosacījumiem. Personas dati netiks izmantoti citiem nolūkiem, ja vien mēs nebūsim ieguvuši atļauju vai ja personas datu lietošana citiem nolūkiem ir pieprasīta vai atļauta normatīvajos aktos vai profesionālajos standartos.

DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

AJ Power apstrādā Jūsu personas datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un tikai tad, ja apstrādei ir juridisks pamats. Juridiskais pamats datu apstrādei var atšķirties, ņemot vērā konkrēto datu apstrādes nolūkus un specifiku. Mēs varam izmantot šādus juridiskos pamatus:

 1. Līguma izpilde: personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības.
 2. Juridiskais pienākums: personas dati tiek apstrādāti juridisku pienākumu dēļ, kas mums uzlikti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, finanšu un nodokļu deklarāciju sagatavošanas pienākumi vai, ja mums ir jāpiedalās juridiskā procesā.
 3. Leģitīmās intereses: personas dati tiek apstrādāti, AJ Power leģitīmo interešu vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, vienmēr nodrošinot, ka šāda apstrāde nepārkāpj Jūsu tiesības un brīvības. Piemēram, mēs varam apstrādāt datus mārketinga nolūkos, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi attīstīt un uzlabot mūsu uzņēmējdarbību.
 4. Jūsu piekrišana: atsevišķos gadījumos mēs lūgsim īpašu piekrišanu, lai apstrādātu daļu jūsu personas datu, un mēs šos personas datus apstrādāsim tikai piekrišanas gadījumā.

DATU APSTRĀDES NOLŪKS

AJ Power apstrādās jūsu personas datus, lai sniegtu pakalpojumus, uzlabotu tos, risinātu jebkādas ar pakalpojumu saistītas problēmas, kas jums varētu rasties, un nodrošinās, ka saņemat vislabāko iespējamo klientu apkalpošanas pieredzi.

Mēs vācam un apkopojam jūsu datus šādiem nolūkiem:

 • Ļaut mums atbildēt uz jautājumiem un sniegt informāciju;
 • Sagatavot anonīmu statistiku par vietnes lietošanu;
 • Lai nosūtītu rēķinus un apstrādātu maksājumus sniegto pakalpojuma vajadzībām;
 • Sniegt pakalpojumus;
 • Atjaunināt pakalpojumus;
 • Tiešā mārketinga īstenošanai;
 • Nodrošināt atbalstu klientiem (mēs varam iegūt arī papildu informāciju par jums, lai meklētu un sniegtu atbildes uz jautājumiem);
 • Analizēt savu klientu īpašības, lai izprastu klientu un tirgus vajadzību pēc jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes, kā arī mārketinga komunikācijas nolūkos.

Iegūtie personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Regulā noteiktajai kārtībai. AJ Power darbinieki un trešās personas izmantos datus tikai iepriekš noteiktajos nolūkos un nolūkā uzlabot AJ Power pakalpojumu kvalitāti.

APSTRĀDES ILGUMS UN DATU GLABĀŠANA

Mēs apstrādāsim minētos datus tik ilgi, kamēr pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem. Pēc šī pamata izbeigšanās, AJ Power izdzēsīs jūsu datus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Personas datu kategorijasJuridiskais pamatsGlabāšanas ilgums
VārdsPiekrišanaTik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums informāciju - kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
UzvārdsPiekrišanaTik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums informāciju- kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
e-pastsPiekrišanaTik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums informāciju- kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
TālrunisPiekrišanaTik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums informāciju-kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
Jūsu ierīce un pārlūksLeģitīmās interesesSesija. Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
Informācija no sīkdatnēmPiekrišanaSesija. Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
Google AnalyticsPiekrišana13 mēneši

DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Lai varētu nodrošināt savus pakalpojumus, mēs sadarbojamies ar trešajām personām, ar kurām mēs varam kopīgot personas datus šo pakalpojumu atbalstam. Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām (apstrādātājiem), kas mums nodrošina šādus pakalpojumus:

 • Pakalpojuma sniedzēji:
  • Nepieciešamības gadījumā mēs varam nodot jūsu datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, trešās personas, kas sniedz:
  • Klientu datu analīzes pakalpojumus;
  • Tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanas pakalpojumus;
  • Sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus;
  • Datu centru pakalpojumus;
  • Saziņas un satura piegādes tīklus;
  • Citiem, kuriem tā pamatoti nepieciešama.
 • Atsevišķās situācijās mums ir juridisks pienākums nodot jūsu informāciju trešajām personām, ja to nosaka tiesību akti vai kad informāciju pieprasa valsts iestādes.
 • Grupas uzņēmumi: Mēs varam dalīties ar personas datiem uzņēmumu grupas ietvaros.

Trešās personas pakalpojumu sniedzēji saņem tikai minimālu apjomu personas datu, kas tiem nepieciešami, lai sniegtu mums pieprasīto pakalpojumu. Mēs nodrošinām, ka izmantojam tikai tādus apstrādātājus, kas atbilst tādiem pašiem datu aizsardzības pienākumiem, kas minēti šajos privātuma noteikumos.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem un labot tos, veikt grozījumus, dzēst, nodot vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Savas tiesības jūs varat īstenot, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Katru pieprasījumu un tā pamatotību mēs izvērtēsim atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un sniegsim atbildi 30 dienu laikā. Pirms sniedzam informāciju, mums var būt nepieciešamība pārliecināties par iesniedzēja identitāti, tādēļ varam lūgt iesniegt papildu informāciju. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums pakalpojumu saņemšanai un līguma noslēgšanai ar mums.

DATU DROŠĪBA UN INTEGRITĀTE

AJ Power tiek piemērotas atbilstošas drošības politikas un procedūras, lai aizsargātu personīgo informāciju no neautorizētas pazaudēšanas, nelikumīgas izmantošanas, mainīšanas vai iznīcināšanas. Par spīti AJ Power pūlēm, absolūtu drošību pret visiem draudiem nav iespējams nodrošināt. Saskaņā ar mūsu spējām, pieeja jūsu personīgajai informācijai ir ierobežota un pieejama tikai tiem, kam tā ir jāzina. Tām personām, kurām ir pieeja datiem, jāievēro konfidencialitātes nosacījumi attiecībā uz šādu informāciju.

Mēs saglabājam personas datus tikai tik ilgi, 1) cik tie ir nepieciešami, lai izpildītu personas pieprasījumu, 2) cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskās, likumdošanas, iekšējas uzņēmuma vai politikā noteiktas prasības vai 3) līdz kamēr persona pieprasa izdzēst šo informāciju.  Laika periods, kurā dati tiks uzglabāti, būs atkarīgs no informācijas savākšanas procesa individuālās rakstura un apstākļiem. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par konkrētu glabāšanas periodu, rakstot mums uz e-pastu info@ajpower.lv.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Sekojot līdzi aktuālajiem tiesību aktiem, mēs laiku pa laikam varam atjaunot šo Privātuma politiku vai pieņemt jaunu tās redakciju. Tas nepieciešams, lai politikā tiktu ietverti mūsu jaunākie privātuma nosacījumi. Aktuālā Privātuma politika vienmēr ir pieejama AJ Power tīmekļa vietnē www.ajpower.lv.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja, iepazīstoties ar mūsu Privātuma politiku, jums ir radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar AJ Power datu aizsardzības speciālistu izmantojot e-pastu: info@ajpower.lv, tālruni: +371 2249 5957 vai sūtot pa pastu uz adresi: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048, Latvija. Ja, sadarbojoties ar AJ Power, jums tomēr nevaram palīdzēt datu apstrādes jautājumā, jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā izmantojot kādu no šiem kontaktiem - pasts@dvi.gov.lv, 67223131,  Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

Spēkā no: 22.03.2023.

Privātuma politika atlases procesā

SIA AJ Power Holding (turpmāk Mēs) apņemas aizsargāt jūsu privātumu personāla atlases procesa veikšanas ietvaros. Mums ir svarīgi jūs informēt par AJ Power veikto jūsu personas datu apstrādi, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un saprotamību. Mūsu nolūks jūsu datu apstrādei šajā gadījumā ir personāla atlase AJ Power izsludinātajām vakancēm, tai skaitā arī prakses vietām. Šajā privātuma politikā paskaidrota mūsu datu apstrādes tehnika un jūsu izvēles iespējas attiecībā uz to, kā tiek iegūti un izmantoti jūsu dati. Privātuma politikā attiecībā uz personas datiem tiek ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679 (turpmāk - Regula) prasības un Fizisko personu datu aizsardzības likums, kā arī citi spēkā esoši un piemērojami nozares normatīvie akti.

DATU PĀRZINIS:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AJ Power Holding
 • Reģistrācijas numurs: 40103936409
 • Juridiskā adrese: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048

KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Atlases procesā mēs apstrādājam informāciju, kuru iegūstam, ja:

 • Esat pieteicies kādai vakancei (visa informācija, kas ietverta jūsu CV, pieteikuma vēstulē, un cita informācija, ko pievieno savam pieteikumam);
 • Esat pieteicies prakses vietai AJ Power (visa informācija, kas ietverta prakses pieteikumā);
 • Esat iesniedzis pieteikumu un vēlaties kandidēt uz kādu citu vakanto vietu AJ Power (piem., nosūtīts pieteikums bez izsludinātas vakances);
 • Informāciju, ko jūs mums sniedzat intervijas laikā vai citādi komunicējot ar mums atlases procesa laikā;
 • Mēs esam jūs uzrunājuši, sadarbojoties ar kādu personāla atlases kompāniju vai personāla atlases speciālistu vai balstoties uz Jūsu profilā pieejamo profesionālo informāciju plaši izmantotos un/vai publiskos darba un karjeras portālos vai datu bāzēs, piemēram, LinkedIn, CV Online, vai, pamatojoties uz Jūsu drauga vai paziņas ieteikumu;
 • Ja esam saņēmuši pieteikumu no kādas nodarbinātības veicināšanas organizācijas mūsu sadarbības ietvaros, piemēram, Nodarbinātības Valsts Aģentūras ES finansēta projekta ietvaros;
 • Informāciju, ko esat sniedzis, veicot praktisko uzdevumu;
 • Par jums saņemtās atsauksmes no jūsu norādītajām personām;
 • Jebkura cita informācija, ko jūs mums nododat jebkādā veidā ar mērķi kandidēt uz kādu amatu vai prakses vietu AJ Power.

Mēs neprasām sniegt mums īpašu kategoriju datus (dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko, filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētiskos, biometriskos vai veselības datus, datus par dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju), tomēr, ja jūs šādu informāciju mums atklājat, mēs apstrādāsim arī šādus datus.

Ja tas pamatoti nepieciešams, atlases procesa laikā mēs varam arī aplūkot informāciju par jums un jūsu prasmēm, pieredzi, kvalifikāciju, ja jūs šādu informāciju esat publiskojis tādās sociālās tīklošanas vietnēs kā, piemēram, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter u.c., kā arī citu informāciju, kuru esat padarījis publiski pieejamu.

DATU APSTRĀDES NOLŪKS UN JURIDISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam iepriekš minēto informāciju, lai izvērtētu iesniegtos pieteikumus un atlasītu konkrētajai pozīcijai vispiemērotāko kandidātu, kā arī nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas tiesiskās intereses.

AJ Power apstrādā jūsu personas datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un tikai tad, ja apstrādei ir juridisks pamats. Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei var atšķirties, ņemot vērā apstrādes nolūkus un datu specifiku. Mēs varam izmantot šādus juridiskos pamatus:

 1. Juridiskais pienākums: Jūsu personas dati tiek apstrādāti juridisku pienākumu dēļ, kas mums uzlikti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.
 2. Leģitīmās intereses: Jūsu personas dati tiek apstrādāti, AJ Power leģitīmo interešu vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, vienmēr nodrošinot, ka šāda apstrāde nepārkāpj jūsu tiesības un brīvības.
 3. Jūsu piekrišana: mēs jūsu personas datus apstrādāsim, ja jūs šādai apstrādei piekritīsiet. Par iepazīšanos un piekrišanu mūsu noteikumiem mēs uzskatīsim arī ja pieteikšanos vakancei vai prakses vietai.

APSTRĀDES ILGUMS UN DATU GLABĀŠANA

AJ Power apstrādās minētos datus tik ilgi, kamēr pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem. Pēc šī pamata izbeigšanās AJ Power izdzēsīs jūsu datus. Visa informācija, ko jūs mums iesniedzat, piesakoties vakancēm un piedaloties turpmākā atlases procesā, tiek glabāta ne ilgāk kā 2 gadus. Informācija tiek dzēsta jebkurā brīdi, ja esat atsaucis savu piekrišanu. Mēs varam turpināt saglabāt noteiktu jūsu personas datu kopijas, ja tas būs pamatoti nepieciešamas, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, risinātu mūsu savstarpējās domstarpības, novērstu krāpniecību un ļaunprātīgu izmantošanu, izpildītu mūsu līgumsaistības un/vai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses.

DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Lai varētu nodrošināt savus pakalpojumus, mēs sadarbojamies ar trešajām personām, ar kurām mēs varam kopīgot personas datus šo pakalpojumu atbalstam. Informācija, ko jūs mums iesniedzat, var tikt nodota arī trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies. Jūsu personas dati var tikt nodoti šādām trešajām personām (apstrādātājiem):

 • Pakalpojuma sniedzēji: Nepieciešamības gadījumā mēs varam nodot jūsu datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, trešās personas, kas sniedz:
  • Klientu datu analīzes pakalpojumus;
  • Personāla datu apstrādes programmatūras nodrošinātāji;
  • Sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus;
  • Datu centru pakalpojumus;
  • Nodrošina serveros datu izvietošanas pakalpojumus;
  • Saziņas un satura piegādes tīklus;
  • Citiem, kuriem tā pamatoti nepieciešama.
 • Nepieciešamības gadījumā mums ir juridisks pienākums nodot jūsu informāciju normatīvajos aktos norādītajām institūcijām.
 • Grupas uzņēmumi: Mēs varam dalīties ar jūsu personas datiem uzņēmuma grupas ietvaros ja mūsu sadarbības ietvaros esam jau ieguvuši Jūsu kontaktinformāciju. Par uzņēmumu grupu un sīkāku informāciju par to, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādītos kontaktus.
 • Trešās personas pakalpojumu sniedzēji saņem tikai minimālu apjomu personas datu, kas tiem nepieciešami, lai sniegtu mums pieprasīto pakalpojumu. Mēs nodrošinām, ka izmantojam tikai tādus apstrādātājus, kas atbilst tādiem pašiem datu aizsardzības pienākumiem, kas minēti šajos privātuma noteikumos.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, prasīt datu labošanu, dzēšanu, lūgt ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst pret datu apstrādi. Savas tiesības jūs varat īstenot sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Katru pieprasījumu un tā pamatotību mēs izvērtēsim atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un sniegsim atbildi 30 dienu laikā. Pirms sniedzam jums informāciju, mums var būt nepieciešamība pārliecināties par jūsu identitāti, tādēļ varam lūgt jūs iesniegt papildu informāciju.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Sekojot līdzi aktuālajiem tiesību aktiem, mēs laiku pa laikam var atjaunot šo politiku vai pieņemt jaunu tās redakciju. Tas nepieciešams, lai politikā tiktu ietverti mūsu jaunākie privātuma nosacījumi. Aktuālā Privātuma politika vienmēr ir pieejama AJ Power tīmekļa vietnē www.ajpower.lv.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja, iepazīstoties ar mūsu Privātuma politiku, jums ir radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar AJ Power datu aizsardzības speciālistu izmantojot e-pastu: info@ajpower.lv, tālruni: 22495957 vai sūtot pa pastu uz adresi: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048, Latvija. Ja, sadarbojoties ar AJ Power, Jums tomēr nevaram palīdzēt datu apstrādes jautājumā, jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā izmantojot kādu no šiem kontaktiem - pasts@dvi.gov.lv, 67223131,  Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

Sīkdatņu politika

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Ja esat snieguši piekrišanu, papildus sīkdatnēm, kas nodrošina tīmekļa vietnes funkcionalitāti, datorā vai citās ierīcēs, no kurām piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei, var tikt izvietotas sīkdatnes, tīmekļa bāksignāli, pikseļi un tamlīdzīgas uzglabāšanas tehnoloģijas. Šajā politikā aprakstīts, kādas sīkdatnes mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietnē un kādiem nolūkiem.

KAS IR SĪKDATNES?

Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta jūsu datorā vai mobilajā ierīcē mājas lapas vietnes apmeklēšanās laikā un ko mājas lapas vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

KĀDA VEIDA SĪKDATNES UN KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS IZMANTOJAM?

Mūsu tīmekļa vietnes darbībā mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes. Turpmāk norādīta sīkāka informācija par sīkdatnēm, kas var tikt uzglabātas jūsu pārlūkprogrammā.

Nepieciešamās sīkdatnes: Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietne darbotos un tās nevar izslēgt. Tās parasti tiek iestatītas tikai reaģējot uz veiktajām darbībām un pieprasījumiem, piemēram, privātuma iestatīšanai un formu aizpildīšanai. Jūs varat iestatīt, ka pārlūkprogramma tās bloķē vai brīdina par šīm sīkdatnēm, taču šādā gadījumā dažas tīmekļa vietnes sadaļas nedarbosies. Šīs sīkdatnes neatklāj lietotāja identitāti un nevāc lietotāja informāciju.

Funkcijas sīkdatnes: Šīs sīkdatnes palīdz veikt noteiktas funkcijas, piemēram, koplietot vietnes saturu sociālo mediju platformās, apkopot atsauksmes un citas trešo pušu funkcijas.

Veiktspējas sīkdatnes: Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai izprastu un analizētu tīmekļa vietnes galvenos veiktspējas rādītājus, kas palīdz nodrošināt apmeklētājiem labāku lietošanas pieredzi.

Analītiskās sīkdatnes: Šīs sīkdatnes ļauj skaitīt apmeklējumus un to avotus, lai mēs varētu novērtēt un uzlabot mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju. Tās palīdz mums uzzināt, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk populāras, un uzzināt, kā apmeklētāji pārvietojas pa tīmekļa vietni. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes apkopo, ir apkopotā veidā un tādējādi anonīma. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē. Ja jūs atslēgsiet šīs sīkdatnes, mēs nezināsim, kad esat apmeklējis mūsu vietni, un nespēsim uzraudzīt tā darbību.

Citas sīkdatnes: Citas nekategorizētas sīkdatnes ir tās, kuras tiek analizētas un vēl nav klasificētas kategorijā.

TREŠO PERSONU SĪKDATNE

Mūsu tīmekļa vietne izmanto trešo personu pakalpojumus, piemēram, analīzes pakalpojumiem, lai mēs zinātu, kas mūsu tīmekļa vietnē ir populārs, tādējādi padarot mūsu tīmekļa vietni lietojamāku. Vairāk informācijas par šādām sīkdatnēm un to privātuma politiku varat iegūt, apmeklējot attiecīgo trešo personu tīmekļa vietnes. Jebkādu no trešo personu sīkdatnēm iegūtu informāciju apstrādā attiecīgais pakalpojuma sniedzējs. Jūs jebkurā laikā varat izvēlēties atteikties no trešo personu sīkdatņu veiktas apstrādes.

Mēs izmantojam:
Google Analytics sīkdatnes - Šajā tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā: http://www.google.com/analytics/terms/us.html
Google Adwords sīkdatnes - Šī vietne izmanto Google AdWords atkārtota mārketinga pakalpojumu, kas izvietos reklāmu trešo personu vietnēs (ieskaitot Google) mūsu iepriekšējiem apmeklētājiem.

Facebook pikseļus -  lai apstrādātu informāciju par lietotāja darbībām mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, apmeklētā mājas lapa, Facebook identitāte, pārlūkprogrammas dati un citi. No Facebook pikseļiem apstrādātā informācija tiek izmantota, lai rādītu jums interesēs balstītas reklāmas, jums izmantojot Facebook, kā arī, lai izmērītu dažādu ierīču reklāmguvumus un uzzinātu par lietotāju mijiedarbību mūsu tīmekļa vietnē.

KĀ KONTROLĒT SĪKDATNES?

Apmeklējot mūsu vietni, jums tiek parādīts informatīvais paziņojums, ka tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes un tiek dota iespēja piekrist sīkdatņu izvietošanu, izmantojot Sīkdatņu opciju logu. Cienot jūsu privātumu, mēs piedāvājam iespēju atteikties no sīkdatnēm. Sīkdatņu atslēgšana var izmainīt piedāvātās tīmekļa vietnes funkcijas un iespējas. Jūs varat kontrolēt un pēc vēlēšanās izdzēst sīkdatnes, varat izdzēst vai nobloķēt visas sīkdatnes, kas jau atrodas jūsu datorā, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes funkcijas var pienācīgi nedarboties un jums var nākties manuāli koriģēt atsevišķas izvēles katru reizi, kad apmeklējat vietni. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, nesaglabājot dažas sīkdatnes, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas AJ Power tīmekļa vietnes funkcijas un pakalpojumus.

IZMAIŅAS SĪKDATŅU POLITIKĀ

AJ Power patur tiesības veikt izmaiņas šajā Sīkdatņu politikā vai pieņemt jaunu tās redakciju. Tas nepieciešams, lai politikā tiktu ietverti mūsu jaunākie privātuma nosacījumi. Politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā ir publicēta mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot izmantot mūsu vietni pēc tam, kad ir veiktas izmaiņas šajā Sīkdatņu politikā, jūs norādāt, ka esat piekritis jaunajam Sīkdatņu politikas formulējumam. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt šīs politikas saturu, lai būtu informēts par visām izmaiņām. Aktuālā Sīkdatņu politika vienmēr ir pieejama AJ Power tīmekļa vietnē www.ajpower.lv.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datiem vai šo Sīkdatņu politiku, vai arī vēlaties iesniegt sūdzību attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar AJ Power datu aizsardzības speciālistu izmantojot e-pastu: info@ajpower.lv, tālruni: 22495957 vai sūtot pa pastu uz adresi: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048, Latvija.

Spēkā no: 22.03.2023.

Videonovērošanas politika

SIA AJ Power Holding (turpmāk - Mēs) vēlas nodrošināt sev piederošo vai pārraudzībā esošo saules parku īpašuma aizsardzību, darbinieku un sadarbības partneru drošību, tādēļ saules parku teritorijā un pa teritorijas perimetru, kā arī mūsu biroja adresēs pa teritorijas perimetru tiek veikta nepārtraukta videonovērošana.

Videonovērošanas politikā attiecībā uz personas datiem tiek ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679 (turpmāk - Regula) prasības un Fizisko personu datu aizsardzības likums, kā arī citi spēkā esoši un piemērojami nozares normatīvie akti.

DATU PĀRZINIS:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AJ Power Holding
 • Reģistrācijas numurs: 40103936409
 • Juridiskā adrese: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048

VIDEONOVĒROŠANAS MĒRĶIS

Mūsu videonovērošanas veikšanas mērķi ir noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, pierādījumu iegūšana apdrošināšanas vajadzībām, kā arī darba aizsardzības un drošības kontrolei.

APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

Mūsu videonovērošanas vajadzībām juridiskais pamatojums ir likumīgās intereses (Regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), jo mēs esam ieinteresēti novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz mūsu īpašumu un jebkuru personu, kas atrodas mūsu teritorijā vitāli svarīgām interesēm, tajā skaitā dzīvību un veselību.

Papildu tam, videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus darbinieku un partneru drošībai (piemēram, ugunsgrēks, fizisks apdraudējums). Atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi arī aizstāvēt savas intereses, piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju pret mūsu aktivitātēm. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai.

DATU KATEGORIJAS

Personas datu kategorijas – personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti dati par visām personas, kas nokļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā (piemēram, garām ejošās personas, darbinieki, sadarbības partneri u.tml.). Mūsu organizētās videonovērošanas dati netiek publicēti.

DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Personas datu saņēmēju kategorijas – videonovērošanas dati, pēc pieprasījuma tiek izpausti pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, sertificētiem apsardzes darbiniekiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai (lai iegūtu pierādījumus krimināllietās) un tiesām (lai iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietā).

Dati tiek nodoti arī personām, kas sniedz apsardzes pakalpojumu – apstrādātājiem, kuras uz noslēgta līguma pamata tehniski apkalpo mūsu videonovērošanas sistēmu. Mēs izmantojam tikai uzticamus partnerus, ar kuru starpniecību tiek nodrošināti šie pakalpojumi un kuru datu aizsardzības līmenis nav zemāks kā mūsu piemērotais.

Videoierakstus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Videonovērošanas ieraksti pirms to dzēšanas tiek glabāti ne ilgāk kā vienu mēnesi. Termiņš atkarīgs no ierakstīšanas intensitātes (kustību fiksācijas) un ierakstīšanas iekārtas atmiņas ietilpības.

Videonovērošanā iegūtie dati, kuros konstatēts personas apdraudējums, noziedzīgs nodarījums vai iekārtu, teritorijas, personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, tiek glabāti līdz pārbaudes pabeigšanai tiesībaizsardzības iestādē.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to dzēšanai. Vēršam uzmanību, ka videonovērošanas ierakstus nav iespējams labot vai papildināt, jo pretējā gadījumā tas var tikt uzskatīts par datu sagrozīšanu.

Savas tiesības Jūs varat īstenot, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Katru pieprasījumu un tā pamatotību mēs izvērtēsim atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un sniegsim atbildi 30 dienu laikā.

Pirms sniedzam informāciju, mums var būt nepieciešamība pārliecināties par iesniedzēja identitāti, tādēļ varam lūgt iesniegt papildu informāciju. Mums ir tiesības neizsniegt videonovērošanas datus, ja mēs negūstam pietiekami pamatotu pārliecību par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un personas atpazīstamību videomateriālā.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Sekojot līdzi aktuālajiem tiesību aktiem, mēs laiku pa laikam varam atjaunot šo politiku vai pieņemt jaunu tās redakciju. Tas nepieciešams, lai politikā tiktu ietverti mūsu jaunākie privātuma nosacījumi. Aktuālā politika vienmēr ir pieejama AJ Power tīmekļa vietnē www.ajpower.lv.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja, iepazīstoties ar mūsu Videonovērošanas politiku, Jums ir radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar AJ Power datu aizsardzības speciālistu izmantojot e-pastu: info@ajpower.lv, tālruni: +371 2249 5957 vai sūtot vēstuli pa pastu uz adresi: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048, Latvija. Ja, sadarbojoties ar AJ Power, Jums tomēr nevaram palīdzēt datu apstrādes jautājumā, Jūs varat vērsties Datu valsts inspekcijā izmantojot kādu no šiem kontaktiem - pasts@dvi.gov.lv, 67223131,  Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.

Spēkā no: 22.03.2023.

Fotografēšana un filmēšana pasākumos

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulai, informējam, ka SIA AJ Power Holding un tās grupas uzņēmumu (turpmāk Mēs) organizētajos publiskajos pasākumos, akcijās un citās aktivitātēs (turpmāk – Pasākumi) var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana.

Tas tiek darīts ar mērķi, lai nodrošinātu mūsu atpazīstamību, publicitāti un popularizētu mūsu organizētos pasākumus un šādu darbību pamats ir mūsu leģitīmo interešu īstenošana.

Fotogrāfijas/video var tikt apstrādātas elektroniskajā vidē un publicētas mūsu mājaslapā, sociālo tīklu profilos vai jebkurā masu informācijas līdzeklī, kā arī var tikt izmantotas reklāmas nolūkos.

Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt, ka ar publicēto informāciju netiek aizskartas personas tiesības un brīvības. Ja apmeklējat mūsu rīkoto Pasākumu, kurā paredzēta arī fotografēšana/filmēšana, un nevēlaties, lai Jūs fotografē/filmē, lūdzam mūs iepriekš par to informēt, lai mēs varam izvērtēt situāciju, ņemot vērā Jūsu vēlmes. Tomēr informējam, ka katrā gadījumā izvērtējam Pasākuma raksturu un ievērojam samērīgumu attiecībā uz datu subjekta vēlmēm un mūsu iespējām.

Ja nevēlaties, lai fotogrāfija ar Jūsu attēlu būtu publiskota, Jūs varat vērsties pie mums ar lūgumu dzēst savu attēlu, rakstot uz e-pastu info@ajpower.lv ar norādi “Personas datu aizsardzība” un norādot attēlu, kuru vēlaties dzēst. Mēs izvērtēsim katru gadījumu un iespēju robežās centīsimies ievērot Jūsu vēlmes. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka mums nav pienākuma dzēst attēlus, kuros Jūs nav iespējams tieši identificēt.

Mēs uzglabāsim iegūtos fotoattēlus vai videoierakstus līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Informāciju, kura iegūta mūsu rīkoto publisko pasākumu laikā, var tikt izmantota mūsu publiskā tēla un atpazīstamības veidošanai, tādēļ attiecīgā informācija var tikt glabāta patstāvīgi, ja vien tā vairs nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

Spēkā no: 22.03.2023.