Izvēlies enerģiju, kas ražota no atjaunīgiem resursiem

Izvēlieties izcelsmes apliecinājumus, kas apliecina, ka uzņēmums izmanto zaļo enerģiju, kas tiek ražota no 100% atjaunīgiem energoresursiem. Zaļās enerģijas izmantošana ir ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sastāvdaļa.

Kāpēc izvēlēties zaļo enerģiju?

Starptautiski atzīts sertifikāts par zaļās enerģijas patēriņu.

Atbilst korporatīvās ilgtspējas ziņošanas prasībām.

Iespēja kompensēt uzņēmuma patērētās enerģijas CO2 pēdu.

Atbildība par apkārtējo vidi un pozitīva uzņēmuma tēla veidošana.

Tieša veida atbalsts atjaunīgās enerģijas ražotājiem.

Kas ir Izcelsmes apliecinājums?

Izcelsmes apliecinājums (IA) ir elektronisks dokuments, kuru iespējams saņemt atsevišķi no elektroenerģijas. Ar to pierāda, ka elektroenerģija ir saražota no atjaunīgiem energoresursiem.

VIENS IA = VIENA MEGAVATSTUNDA

Viens izcelsmes apliecinājums atbilst vienai megavatstundai (MWh) patērētās elektroenerģijas.

Mūsu piedāvātie izcelsmes apliecinājumi ir atzīti visā Eiropā!

Tie atbilst Eiropas izdevējiestāžu asociācijas (AIB) un Eiropas enerģijas sertifikātu sistēmas (EECS) izcelsmes apliecinājumu prasībām.

Iemesli sadarbībai

  • Ilggadēja pieredze darbā ar izcelsmes apliecinājumiem.

  • Sadarbība ar lielākajiem zaļās enerģijas ražotājiem Latvijā.

  • Precīza, droša un patiesa informācija par elektroenerģijas izcelsmi.

  • Darbojamies izcelsmes apliecinājumu Eiropas izdevējiestāžu asociācijas sistēmā.

  • Iegādājoties izcelsmes apliecinājumus, nav jāmaina esošais elektroenerģijas tirgotājs.

  • Bez ilgtermiņa saistībām.

Kā tas strādā?

01

Uzņēmums izvēlas zaļās enerģijas veidu, reģionu, apjomu un periodu, kuram tiks attiecināti IA.

02

Mēs izvērtējām un atlasām zaļās enerģijas ražotājus, kas atbilst konkrētā uzņēmuma vajadzībām.

03

Sagatavojam individuālu cenu piedāvājumu.

04

Pēc līguma noslēgšanas, izsniedzam sertifikātu par zaļās enerģijas izmantošanu.

05

Sertifikāts nonāk uzņēmuma rīcībā, to var izmantot korporatīvās ilgtspējas ziņojumā, tēla pilnveidošanas, komunikācijas un mārketinga aktivitātēs.