Enerģētikas projekti

Piedāvājam individuālus enerģētikas projektus, kas tiek izstrādāti atbilstoši jūsu biznesa interesēm un vēlmēm.

Pakalpojumi

Pakalpojumi

ESKO

Energoefektivitātes risinājumi uzņēmumiem, nodrošinot projektu vadību un finansējumu jebkādas sarežģītības enerģētikas projektiem. Neatkarīgi no izvēlētajiem risinājumiem, sasniegtais ietaupījums vienmēr pārsniegs ieguldījumu.

Priekšrocības

 1. 01

  Bez papildu laika un finansiāliem ieguldījumiem

 2. 02

  Projektu realizē ESKO uzņēmums

 3. 03

  Energoefektivitātes pasākumu izmaksas tiek segtas no ietaupījuma

 4. 04

  Projekta finansiālos, tehniskos un komerciālos riskus uzņemas ESKO uzņēmums

Šķeldas koģenerācijas staciju apkalpošana

Koģenerācijas staciju sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, apkalpošana, kā arī remontdarbu plānošana un veikšana (mehānika, automātika, spiediena komplekss). Apkalpošanas reglamenta izstrāde un iekārtu datubāzes uzturēšana. Darbības procesa optimizācija un tehnoloģiju trūkumu novēršana.

Priekšrocības

 1. 01

  Stacijas dīkstāves mazināšana

 2. 02

  Pilna iekārtu datubāze, veicamo darbu tiešsaistes kontrole

 3. 03

  Spec. instrumentu un iekārtu pieejamība

 4. 04

  Control Maestro, Aligment Control, Vibro diagnostics zināšanas

 5. 05

  In-house darbības princips

Tvaika turbīnu apkope

Tvaika turbīnu, reduktoru, ģeneratoru apkalpošana pēc visām ražotāja prasībām. Sprauslu vārstu pievadu programmēšana, automātikas komponentu un automātikas aizsardzības sistēmas pārbaudes.

Priekšrocības

 1. 01

  Apmācīts personāls Dresser Rand (Siemens) un M+M rūpnīcās

 2. 02

  Spec. instrumentu un iekārtu pieejamība

 3. 03

  Pieredze 20+ realizētos projektos pasaulē

Elektroenerģijas izmaksu optimizēšana

Esošā elektroenerģijas pieslēguma atļautās pieslēguma jaudas izvērtēšana, ņemot vērā vēsturisko patēriņu, kā arī elektrisko slodžu jaudas mērījumus. Saņemiet optimālā tarifa plānu piedāvājumu, kas pielāgots objekta elektroenerģijas patēriņam. Noskaidrojiet pieslēguma piederības robežas maiņas ekonomisko pamatojumu.

Priekšrocības

 1. 01

  Samazinātas elektroenerģijas izmaksas

 2. 02

  Individuāla tehniskā un ekonomiski pamatotākā risinājumu izstrāde

 3. 03

  Pieredzējusi enerģētikas ekspertu komanda

Elektropieslēguma izbūve

Jauna elektroenerģijas pieslēguma projektēšana, saskaņošana un būvniecība.

Priekšrocības

 1. 01

  Individuāla tehniskā un ekonomiski pamatotākā risinājumu izstrāde

 2. 02

  Pieredzējusi enerģētikas ekspertu komanda

 3. 03

  Sertificēta elektromontāžas darbu veikšana

Elektrosaimniecības apkalpošana

Uzņēmuma elektroapgādes sistēmas uzturēšana atbilstoši visām normatīvo aktu prasībām.

Priekšrocības

 1. 01

  Mazina riskus uzņēmumā un iespējamās avārijas situācijas, kas var novest pie ienākumu samazināšanās, dīkstāves vai apdraudēt darbinieku drošību

Automātikas izbūve

Automātikas komponenšu un signālkabeļu montāžas darbi.

Priekšrocības

 1. 01

  Individuāla tehniskā un ekonomiski pamatotākā risinājumu izstrāde

 2. 02

  Pieredzējusi enerģētikas ekspertu komanda

 3. 03

  Sertificēta elektromontāžās darbu veikšana

Reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas

Novērsiet nelietderīgus elektroenerģijas jaudas zudumus un uzlabojiet sprieguma kvalitāti. Kompensācijas iekārtas palīdz samazināt gan enerģijas patēriņu, gan tīkla pārslodzes riskus.

Priekšrocības

 1. 01

  Samazināts elektrības patēriņš

 2. 02

  Efektīvāka elektroinstalācijas izmantošana

 3. 03

  Uzlabota sprieguma kvalitāte – novērstas straujas svārstības, pārvades zudumi

Zibens aizsardzība

Droši zibensaizsardzības risinājumi uzņēmumiem. Pasargājiet īpašumu no neatgriezeniskiem bojājumiem, kā arī pasargājiet ēkā izvietotās elektroierīces, izvietojot speciālas pārsprieguma aizsardzības sistēmas.

Priekšrocības

 1. 01

  Tehniskā projekta izstrāde – riska novērtējums, aprēķini, materiālu specifikācijas, detalizēti rasējumi

 2. 02

  Zibensaizsardzības montāža atbilstoši LVS EN 62305 standartam

 3. 03

  Sistēmas pārbaude un mērījumi, lai garantētu drošu zibens aizsardzību

Piedāvājam individuālus risinājumus, kuri tiek izstrādāti atbilstoši jūsu biznesa interesēm un vēlmēm.