Elektroenerģija

Piedāvājam uzņēmumu vajadzībām, vēlmēm un izmaksām atbilstošākos risinājumus ar iespējami labākajiem nosacījumiem. Izvēlieties sev piemērotāko pakalpojumu.

Pakalpojumi

3491718.92

Elektroenerģijas tirdzniecības apjoms

Pakalpojumi

Fiksēta cena

Uzņēmumiem, kam svarīgi plānot izdevumus par elektroenerģiju un prognozēt ilgtermiņa izmaksas.

Priekšrocības

 1. 01

  Nemainīga cena visa līguma laikā

 2. 02

  Stabilitāte un drošība ilgtermiņā

 3. 03

  Neietekmē sezonalitāte vai biržas cenu izmaiņas

 4. 04

  Viegli plānot ilgtermiņa izmaksas

 5. 05

  Fiksējiet cenu no 3 līdz 60 mēnešiem

Mainīga cena

Elektroenerģija par Nord Pool biržā aktuālo cenu, kas mainās atbilstoši izmaiņām tirgū. Uzņēmumiem, kuri spēj pielāgot savus patēriņa paradumus atkarībā no tirgus situācijas – patērēt mazāk, kad cena ir augstāka, un patērēt vairāk, kad cena ir zemāka.

Priekšrocības

 1. 01

  Elektroenerģija par ikstundas biržas cenu

 2. 02

  Iespēja ietaupīt elastīgiem patērētājiem

 3. 03

  Fiksējiet nākotnes cenas brīdī, kad tās piedzīvo kritumu

 4. 04

  Nav līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas

Fiksēts apjoms

Uzņēmumiem ar prognozējamu un ļoti stabilu patēriņu, vismaz 1 MWh stundā.
Fiksēts elektroenerģijas apjoms jeb bāzes apjoma cena, iegādājoties noteiktu elektroenerģijas daudzumu.

Priekšrocības

 1. 01

  Izdevīgi uzņēmumiem ar stabilu patēriņu

 2. 02

  Plānotas izmaksas fiksētam elektroenerģijas daudzumam

 3. 03

  Maksa atbilstoši fiksētajai stundas likmei

Zaļā enerģija

Zaļā enerģija tiek ražota no 100% atjaunīgajiem energoresursiem, samazinot uzņēmuma atstāto ietekmi uz vidi. Izvēlieties cenu plānu, kas atbilst uzņēmuma elektroenerģijas patēriņa paradumiem un vajadzībām.

Priekšrocības

 1. 01

  Videi draudzīga elektroenerģija

 2. 02

  Fiksētas vai mainīgas cenas risinājumus

 3. 03

  Ekomarķējums, ko varat izmantot uzņēmuma mārketinga aktivitātēm

 4. 04

  AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) izcelsmes apliecinājums, kas pierāda, ka iegādātā elektroenerģija ir videi draudzīga

Izcelsmes apliecinājumu tirdzniecība

Izcelsmes apliecinājumu tirdzniecība, kas pierāda, ka elektroenerģija ir saražota, izmantojot atjaunīgos energoresursus. Mēs palīdzam arī elektroenerģijas piegādātājiem.

Priekšrocības

 1. 01

  Saņemiet nepieciešamo apliecinājumu skaitu

 2. 02

  Pārdodiet rīcībā esošos liekos apliecinājumus

Balansēšana un atvērtā piegāde

Patēriņa portfeļa pārvaldības pakalpojums uzņēmumiem, kam enerģija ir liela izmaksu komponente un kam ir svarīgi nodrošināt cenu pastāvību ilgtermiņā. Iespēja laika gaitā fiksēt daļu patēriņa apjomu, tādējādi nodrošinot iespēju izmantot elektroenerģijas cenu kritumus, vienlaikus neesot pilnībā atkarīgiem no cenu izmaiņām.

Priekšrocības

 1. 01

  Industrijas kompetence

 2. 02

  Pārpalikuma un iztrūkuma balansēšana

 3. 03

  Balansēšanas izmaksas par katru patērēto MWh

 4. 04

  Elektroenerģijas izmaksu paredzamība ilgtermiņā

Elektroenerģijas ražotājiem

Pielāgoti sadarbības modeļi elektroenerģijas ražotājiem. Izvēlēties izdevīgāko sadarbības modeli, lai iegūtu maksimālo cenu par saražoto elektroenerģiju. Iespēja pārdot saražoto elektroenerģiju par fiksētu vai Nord Pool biržas ikstundas cenu.

Priekšrocības

 1. 01

  Elektroenerģijas cenas prognozes dažādiem periodiem, iespēja fiksēt cenu

 2. 02

  Iepriekš saskaņotu plānu korekcijas, ja kādā periodā nepieciešama ražošanas palielināšana vai samazināšana

 3. 03

  Piekļuve nākamās un aktuālās dienas elektroenerģijas biržai

 4. 04

  Spēja ātri reaģēt uz tirgus izmaiņām

Piedāvājam individuālus risinājumus, kuri tiek izstrādāti atbilstoši jūsu biznesa interesēm un vēlmēm.