Līdz šim 2020. gads aizvadīts ar zemām elektroenerģijas cenām, taču augusta sākumā šajā tendencē novērojamas izmaiņas. Vismaz daļēji līdz šim pieredzētais zemais cenu līmenis skaidrojams ar labvēlīgajiem laikapstākļiem elektroenerģijas ražošanai, taču augustā pieredzētie sausie bezvēja laikapstākļi ir veicinājuši šovasar pastāvīgāko elektroenerģijas cenas kāpumu. 

Ik gadu pierasts, ka vasaras mēnešos no elektrības ražošana, kas atkarīga no laikapstākļiem (hidro un vēja ģenerācija) pieredz samazinājumu.  Lai gan šogad samazinājums realizējies vēlāk kā ierasts, augusts atnesis ierasto ģenerācijas kritumu, kas arī ir atstājis iespaidu uz elektroenerģijas cenu līmeni.

Sagatavots izmantojot Nordpool datus. Nav pieejami vēja ģenerācijas dati par 17.08 beigām un 18.08.

Visspilgtākās izmaiņas novērojamas nakts stundās, kad Latvijas elektroenerģijas cena vairs nepietuvojas 0 EUR/MWh atzīmei. Lētās ģenerācijas samazinājums stimulē arī elektroenerģijas dienas stundu cenas, veidojot palielinājumu viscaur diennaktij. Ievērojami augsts cenu līmenis ir tieši šonedēļ. 18. augusta elektroenerģijas biržas cena Latvijā svārstās no 24,37 EUR/MWh līdz pat 147,54 EUR/MWh. Latvijas un apkārtējā reģiona elektroenerģijas cenas ietekmējis ne tikai vēja ģenerācijas samazinājums, bet arī citu ģenerācijas tipu ražošanas un importa pārvades kabeļu pārvades ierobežojumi.

Sagatavots izmantojot Nordpool datus.

Pie lielāka importa apjoma Latvijas elektroenerģijas cenas samazinās, jo vidēji Baltijas ģenerācija ir dārgāka nekā Skandināvijā vai apkārt esošajās 3. valstīs. Kā redzams šīs nedēļas elektroenerģijas cenu palielinājumu sekmē ne tikai vietējās vēja ģenerācijas samazinājums, bet arī mazāks importu apjoms, kas jāaizstāj ar dārgāku vietējo ražošanu. Dažādu tehnisko apkopju rezultātā, pieejama zemāka elektroenerģijas pārvades kapacitāte starp Zviedriju-Lietuvu un Somiju-Igauniju, ierobežojot kopējo importa apjomu. Papildus tam pašā Skandināvijā sezonālo tehnisko apkopju dēļ nav pieejams ievērojams apjoms kopējās elektroenerģijas ģenerācijas. Elektroenerģijas importu uz Baltijas valstīm samazina ne tikai esošie pārvades ierobežojumi, bet arī importētāju piedāvājuma samazinājums.

Turpmākās nedēļas nozīmīgākie elektroenerģijas ražošanas vai pārvades ierobežojumi saglabāsies aktīvi vai tiks aizstāti ar citiem piedāvājumu ierobežojošiem faktoriem, piemēram, Zviedrijas-Lietuvas pārvades samazinājumu aizstās ierobežojums uz Somijas un Igaunijas robežas. Lai gan nevar sagaidīt, ka tik augsts cenu līmenis kā uz 18. augustu atkārtosies regulāri, aplēšams, ka līdz pat augusta beigām biržas elektroenerģijas cenas saglabāsies augstākā līmenī nekā līdz šim 2020. gadā pierasts. Līdz ar ražošanas vai pārvades ierobežojumu samazināšanos septembra sākumā ir iespējams pakāpenisks cenu samazinājums, taču līdz ar rudens iestāšanos sagaidāms arī sezonālais patēriņa kāpums, norādot, ka 2020. gada zemākās elektroenerģijas cenas pieredzējām jau šī gada pirmajā pusē. Taču pat cenu līmenim saglabājoties pašlaik paaugstinātājā līmeni, tas ir zemāks kā pieredzēts iepriekšējos gadus attiecīgajos periodos. Sagaidāms, ka arī turpmākos pāris mēnešus cenas saglabāsies zem 2018. un 2019. gadā uzstādītās latiņas.