SIA “Dobeles enerģija” ‒ 33.6 kW

Siltumapgādes uzņēmums nodrošina ekonomiski pamatotu siltumenerģijas ražošanas procesu – siltumenerģijas ražošanu, pārvaldi, sadali un tirdzniecību Dobeles novada teritorijā. Uzņēmums ar siltumenerģiju apgādā Dobeles, Gardenes, Krimūnas, Zebrenes, Naudītes un Penkules pilsētas pašvaldības iestādes, dzīvojamās mājas, dzīvokļus u.c. sabiedriskās ēkas.

Skatīt visus projektus